Het kruis van Gero

Daar hang je dan. Als gezant van je vader op aarde. Met al je verhalen over liefde. Het vroege einde is niet het ergste. Dat verwachtte je al. Er komt eeuwig leven voor terug. Maar die pijn. De dood ga je misschien overwinnen, maar het grote lijden op weg daarheen niet. Met de zonden van alle mensen in de wereld op je nek, zou je bijna denken dat je vader je heeft verlaten.

Cultuurkatholiek

Miljoenen mensen wereldwijd hebben een kruis in de kamer hangen. Vaak is er een Christusfiguur op vastgespijkerd. In mijn woonkamer hangt er ook een versie van. Want hoewel ongelovig, ben ik wel cultuurkatholiek. En geen bezoeker die ervan opkijkt dat er zo’n horrortafereel in mijn kamer hangt. Dat neemt niet weg dat je je wel degelijk kunt afvragen hoe gezond het is iedere dag te kijken naar een gruwelijk lijdende man die vastgespijkerd aan een kruis hangt te stikken.

Het afbeelden van Christus

In de beginjaren van het christendom was het niet erg gebruikelijk Christus aan het kruis af te beelden. Het was sowieso de vraag of je vanwege zijn goddelijke status Christus überhaupt wel mocht afbeelden. Beelden van hem aan het kruis komen pas vanaf de zesde eeuw (na Christus uiteraard) met regelmaat voor. Ze waren vooral een verbeelding van zijn overwinning op de dood. Zijn lijden was dan ook in eerste instantie bijna niet te zien.

Het Gero kruis

Het Gero kruis in de Dom van Keulen komt uit de tweede helft van de tiende eeuw. Het is het oudst bekende kruisbeeld dat we kennen waarop Christus nadrukkelijk lijdend is afgebeeld. Het offer dat hij voor de mensheid brengt, wordt daarmee extra benadrukt. Daarnaast was het voor de houtsnijder uiteraard een mooie gelegenheid zijn vakmanschap te tonen, doordat hij meer nadruk op de expressie van emoties en de menselijke anatomie kon leggen.

Aartsbisschop Gero

Het kruisbeeld van Gero is ouder dan de Dom van Keulen zelf. Het dankt zijn naam aan de Keulse aartsbisschop Gero die de opdracht voor het maken ervan heeft gegeven. De maker zelf is onbekend. Gero was aartsbisschop in Keulen van 969 tot 976. Zijn sarcofaag is net als het Gero kruis in de Dom van Keulen te zien. In biografieën over Gero wordt in de regel veel aandacht geschonken aan zijn succesvolle missie naar Constantinopel in 971 in opdracht van keizer Otto I. Het lukte hem de twaalfjarige Theophanu op te halen als bruid voor Otto II.

Enkele interessante links over Gero en het Gero kruis

http://www.artway.eu/content.php?id=1151&lang=nl&action=show
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_van_Gero
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gero_van_Keulen
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienG/Gero_von_Koeln.html

Geef een reactie